Notis

|

"Nya regler för marknadsföring av etikfonder"

Etiska nämnden för fondmarknadsföring (ENF) har fattat beslut om ett nytt vägledande regelverk för den svenska fondbranschen. Kraven skärps på fem områden, för att i marknadsföringen få ange att en fond placerar enligt särskilda etiska, miljömässiga eller sociala hänsyn: (1) Fondbolaget måste ha en väl definierad process för att välja placeringar. (2) Fondbolaget måste löpande kontrollera att processen följs. (3) Kravet skärps från max 10 till max 5 procent av företagets omsättning från verksamhet som inte lever upp till de särskilda krav som fondbolaget ställt upp. (4) Fondbolaget ska tydligt och lättillgängligt redovisa sin placeringspolicy för fonden där även information om urvalskriterier, omsättningsgränser, urvalsprocess och uppföljningsrutiner ska ingå. (5) I både årsberättelsen och halvårsredogörelsen ska fondbolaget redovisa hur placeringspolicyn uppfyllts.

Källa: Fondbolagens Förening

Läs fler notiser i arkivet.

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,6 -0,6 -0,6 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,2 -0,1 -0,1 stängt
London (FT-SE 100)
-0,3 -0,4 -0,4 stängt
Paris (CAC 40)
-0,2 -0,2 -0,2 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,2 0,1 -0,2 13:11
New York (S&P 500)
-0,2 -0,2 0,0 16:58
New York (NASDAQ 100)
-0,2 -0,2 -0,3 stängt
Moskva (RTS)
0,4 0,4 0,5 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,3 0,3 0,1 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,2 -0,2 -0,1 09:46
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-1,4 -1,0 -0,8 15:16