Marknadskommentar

|

Svag Moskvabörs räknat i dollar

Rysslandsfondernas värde styrs på kort sikt av oljepriser och dollarkursen. Men konflikten i Ukraina hindrar Moskva att återvinna långsiktiga investerares förtroende.

Ännu en gång har Rysslandsfonderna visat att de ger störst osäkerhet om den framtida värdeutvecklingen, genom att stiga mest av alla aktiefonder under de första två månaderna 2015. Återhämtningen på i genomsnitt 23 procent fram till 2 mars räcker dock inte för att kompensera förra årets ras på i snitt 36 procent.


Risktagandet har inte heller betalat sig på längre sikt. Räknat sedan januari 2014 är Rysslandsfonderna fortfarande förlorare, både räknat i kronor och ännu mer jämfört med de flesta andra aktieinvesteringar. Även räknat sedan den topp som passerades i början av 2008 är den långsiktiga trenden för ryska aktier fortfarande nedåtriktad, särskilt när värdeutvecklingen beräknas i dollar.


Moskva svagare i dollar


Historiskt har handeln på Moskvabörsen till största delen skett i USA-dollar och efter det branta raset för den ryska rubeln under hösten är det rimligen ännu fler investerare som i första hand bryr sig om ifall deras aktier har stigit i värde räknat i dollar. Det senaste året har dollarn stärkts kraftigt mot svenska kronan, vilket gör att förra årets nedgång blev ännu större räknat i dollar. Och dollarkursen fortsatte upp under januari, vilket gör att Moskvabörsens uppgång i år bara blir ungefär hälften så stor i dollar jämfört med i kronor.


Det går att välja USD som valuta för diagrammen här på Morningstar och med dollar som valuta syns att Rysslandsfonderna fortfarande befinner sig lite lägre än för tre månader sedan, i början av december. Den återhämtning hittills under 2015 som vi svenskar ser är alltså till stor del beroende på att kronan har försvagats mot dollarn och den är fortfarande svag i förhållande till de senaste årens nedgång.


Oljepriserna


Framtiden på kort sikt är som vanligt svår att spå, eftersom börsutvecklingen enskilda dagar till stor del styrs av slumpvis variation i utbudet och efterfrågan på aktier. I ett lite längre perspektiv finns ett väldigt tydligt samband mellan Moskvabörsen och oljeprisernas utveckling, så om oljepriserna skulle fortsätta att återhämta sig ger det troligen ett fortsatt lyft även för Rysslandsfonderna.


Men i ett perspektiv på ett år eller mer avgörs börsutvecklingen rimligen minst lika mycket av politiska nyheter. Så länge president Putin och hans kumpaner i Kreml fortsätter att underblåsa konflikten i Ukraina och sanktioner stoppar handel med EU kommer många investerare att fortsätta undvika ryska aktier. Och nu har konflikten pågått så länge att ett nytt förtroende verkar svåruppnåeligt. Därför verkar det troligt att ytterligare börsuppgång möter motstånd av ett säljtryck från förvaltare som fått order att passa på så snart det kommer ett bra säljtillfälle.


Ännu är de ryska aktiekurserna i dollar som sagt inte tillbaka på samma nivå som snittet under 2014, och så länge oljepriserna är betydligt lägre vore det ologiskt. Men i ett längre perspektiv krävs mer än stigande oljepriser, för en verklig omvärdering av ryska aktier krävs att fler utländska investerare vågar lita på att deras äganderätt kommer att respekteras (mer om detta i ”Utdelningen står mot risken i Ryssland”, länk ovan till höger).

Läs fler kommentarer i arkivet.

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,4 -0,6 -0,4 12:05
Frankfurt (DAX30)
-0,2 -0,2 0,0 12:05
London (FT-SE 100)
0,2 -0,2 0,1 11:05
Paris (CAC 40)
0,0 0,0 0,1 12:05
Tokyo (TOPIX)
-0,6 -0,6 -0,1 stängt
New York (S&P 500)
-1,6 -1,6 -0,8 16:56
New York (NASDAQ 100)
-2,1 -2,1 -1,3 stängt
Moskva (RTS)
0,6 0,6 0,7 14:05
Hong Kong (HANG SENG)
0,1 0,1 0,4 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,4 -0,2 0,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,4 -0,8 -0,5 11:05