Marknadskommentar

|

Starkt skydd mot konkurrens gynnar IT-aktier

Mer än hälften av de största börsbolagen, både IT och generellt i New York, har konkurrensfördelar som ger uthålligt höga marginaler. Det gör de senaste årens branta kursuppgång rimlig, men aktiernas avkastning framöver blir ändå låg.

IT-aktier är bland vinnarna under 2017, de förklarar hela årets uppgång på börserna i New York medan andra branscher haft svårare att övertyga (se ”Låg inflation gynnar IT-aktier i USA”). Ett starkt argument som lockat köpare är rimligen brant stigande vinster tack vare ökade vinstmarginaler.


Högre vinstmarginaler i ett längre perspektiv är också en viktig förklaring till aktiekurserna i snitt har stigit mer än som är motiverat av den underliggande BNP-tillväxten. Den genomsnittliga vinstmarginalen de senaste 15 åren har varit dubbelt så hög som under den föregående 15-årsperioden, visar en granskning som Morningstar gjort av de 100 största börsföretagen som handlats i New York.


Orsakerna är delvis cykliska faktorer som fallande inflation, låga räntor och svaga löneökningar på grund av globaliseringen. Men även betydligt mer permanenta förändringar har gjort börsföretagen mindre känsliga för konkurrens. Avgörande verkar vara att en större andel av de stora börsföretagen har starkt skydd mot konkurrens.


5 skydd


De fem avgörande faktorer som Morningstars drygt 100 aktieanalytiker letar efter när de granskar börsföretag är källorna till ”economic moat”, de konkurrensfördelar som gör att företag uthålligt kan behålla högre lönsamhet än normalt 20-30 år in i framtiden. Mest effektivt som skydd mot konkurrens är nätverkeffekter (att företaget tar betalt för tillgången till ett kontaktnät, till exempel Facebook, Google och Paypal), immateriella tillgångar (patent och varumärken) och byteskostnader (Apple, Microsoft och Oracle). Mindre effektiva men ändå viktiga är låga kostnader och stordriftsfördelar.


Uthålligt högre vinstmarginaler och starka hinder mot konkurrens är särskilt tydligt i IT-branschen. Av de 30 största IT-företagen i världen har 17 enligt Morningstars analys ”wide moat”, som är den starkaste typen. Bara 2 (Altaba och Canon) saknar ”moat” (vallgrav på svenska), som är ett begrepp som lanserats av Warren Buffett. Bland de 100 största USA-bolagen har andelen med wide moat ökat från 35 procent år 1987 till 57 procent idag.


Men även mer generellt har stigande vinstmarginaler de senaste åren lockat investerare att betala mer för aktier. Det har gjort att aktiernas värdering mätt med nyckeltal som kurs i förhållande till omsättning och kurs i förhållande till eget kapital har stigit brant. Även mätt med andra nyckeltal som tar hänsyn till vinstnivåerna, till exempel p/e-tal, är aktier dyra. Historiskt är det bara i samband med IT-bubblan år 2000 som värderingen var högre.


Låg avkastning i framtiden


En trolig förklaring är att sänkta förväntningar på ekonomisk tillväxt globalt gjort att fler placerare accepterar en låg framtida avkastning så länge den upplevs som stabil och förutsägbar. Därmed är ett starkt argument för att uppvärderingen är rimlig att både de stora börsföretagen generellt och särskilt bjässarna inom IT-branschen har större vinstmarginaler än tidigare och att det ser ut som att de kommer att fortsätta ha höga vinster i förhållande till kostnaderna.


Men samtidigt är det viktigt att pensionssparare och andra långsiktiga fondsparare är medvetna om att hög värdering gör att den genomsnittliga framtida avkastningen från aktiesparare kommer att bli låg, dramatiskt lägre än den branta uppvärdering vi sett de senaste åren (mer om detta i ”Aktier ger inte mer än 5% per år”, länk ovan till höger).

Xaktier Xavkastning Xitfonder

Läs fler kommentarer i arkivet.

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,5 0,5 0,5 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,1 0,0 0,0 stängt
London (FT-SE 100)
0,4 -0,3 -0,2 stängt
Paris (CAC 40)
0,1 0,2 0,3 stängt
Tokyo (TOPIX)
-2,3 -2,1 -2,1 13:20
New York (S&P 500)
-0,4 -0,4 -0,1 16:20
New York (NASDAQ 100)
0,4 0,4 0,6 stängt
Moskva (RTS)
1,0 1,0 1,1 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-0,7 -0,7 -0,7 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,8 -0,8 -1,0 09:55
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,4 1,2 1,1 15:06