Sök artikel

1 2 3 4 5 6 Nästa  | 51 resultat på sex sidor.

Fonderna som gått i graven

Ett 70-tal svenska fonder har försvunnit de senaste tolv månaderna, via likvidationer eller fusioner. Dåliga förvaltare, tuffare krav på statens fondtorg och ökade kostnader förklarar nedläggningarna,..

Halvering av antalet nya fonder

Fler svenska fonder dödas, färre nya föds. Ändrade PPM-regler är huvudorsaken, men svag börsutveckling förra året och ökat intresse för indexfonder har troligen också påverkat.

Carnegie tar över Alfred Bergs svenska fonder

Carneo har genom sitt dotterbolag Carnegie Fonder avtalat med franska BNP Paribas att köpa samtliga svenska fonder och diskretionära mandat som idag förvaltas av Alfred Berg Fonder AB och Alfred Berg ..

Nektar är död, jag byter till en räntefond

Stjärnförvaltare orkar sällan prestera i 20 år. När de slutar är det bäst att se deras fonder som helt nya, historiken gäller inte längre. Pengarna från Nektar i min tjänstepension flyttar jag till AM..

Avveckling av fonden Nektar

Brummer Multi-Strategy, som investerar i nio olika hedgefonder och är största andelsägare i Nektar, löser in sina andelar i Nektar per den 31 maj 2019. Nektars styrelse har därför beslutat att upphöra..

Monyx lägger ned sin räntefond efter kritik

Nya regler för premiepensionen hos Pensionsmyndigheten (PPM) har gjort att Monyx slutat investera delar av sina blandfonder (som har ”Strategi” i namnet) i den egna fonden Monyx Aktiv Ränta och ist..

Ålandsbanken fyller FIM-fond med Allrapengar

För att klara Pensionsmyndighetens nya krav kommer Ålandsbanken att flytta vidare 9,5 miljarder kronor som förvaltats sedan juni 2017, då Allra Fonder ungick överföring till Sjunde AP-fonden genom att..

Tio PPM-fonder blir en hos Cicero

En omfattande fusion av fonder sker 27 februari nästa år, när Cicero, Max Matthiessen och Zmartic omvandlar tio PPM-fonder till en enda. Sammanslagningen är den hittills mest omfattande effekten av at..

Solidar lägger ner verksamheten

24 oktober lämnade Solidar Fonder AB in en ansökan till Finansinspektionen med begäran att avveckla fonderna och återlämna sina tillstånd att bedriva fondverksamhet, skriver Expressen. Styrelsebeslute..

Handelsbanken Ryssland fusioneras med Emea Tema

8 december läggs Handelsbanken Rysslandsfond ned och sparkapitalet flyttas då till fonden Handelsbanken Emea Tema, som investerar i hela Östeuropa, Mellanöstern och Afrika. Det innebär även att förval..
1 2 3 4 5 6 Nästa  | 51 resultat på sex sidor.

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,0 -0,1 0,0 11:35
Frankfurt (DAX30)
-0,1 -0,1 0,0 11:35
London (FT-SE 100)
0,1 -0,2 0,0 10:35
Paris (CAC 40)
0,1 0,1 0,2 11:35
Tokyo (TOPIX)
-0,6 -0,6 -0,1 stängt
New York (S&P 500)
-1,6 -1,6 -0,8 16:56
New York (NASDAQ 100)
-2,1 -2,1 -1,3 stängt
Moskva (RTS)
0,5 0,5 0,6 13:35
Hong Kong (HANG SENG)
0,1 0,1 0,4 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,4 -0,2 0,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,5 -0,7 -0,4 10:35