Analys

|

Elva fondtyper försvinner från PPM

Om en årsavgift skrämmer bort PPM-fonder så att bara de 150 populäraste återstår, då betyder det att 11 av 38 kategorier försvinner. Räntefonderna försvinner nästan helt, liksom alla aktiefonder inriktade på Finland, Indien och Latinamerika.
Genom att införa nya avgifter och hårdare regler hoppas PPM-utredningen som presenterades torsdag förra veckan att minska antalet PPM-fonder från dagens 700 ned till mellan 100 och 200. Argumentet är främst att detta skulle sänka kostnaderna totalt sett.

Av de verktyg som utredningen föreslår är det klart mest effektiva en årsavgift, som innebär att fondbolagen tvingas betalas ett fast belopp per fond som de har med hos PPM. Utredningen föreslår även en sänkning av högsta antalet fonder per fondbolag från 25 tillbaka till 10. Men det är bara Robur, Folksam och Länsförsäkringar som har fler än tio fonder bland de 150 mest populära. En hög årsavgift skulle däremot vara mycket effektiv, för fondbolagen vill knappas förlora pengar på PPM.

Stoppa 1,4 miljoner fondval

Ett viktigt argument i PPM-utredningen för att det är rimligt att begränsa valfriheten genom att minska antalet fonder är att ”en stor del av systemets samlade kapital är placerat i ett begränsat antal fonder. Cirka 150 fonder står för cirka 90 procent av kapitalet exklusive Premiesparfonden.” (sidan 72)

Om man sorterar PPM-fonderna på marknadsvärde som tillhör de aktiva väljarna, så innehåller fond nummer 150 drygt 164 miljoner kronor från PPM, bland de 704 fonder som var med per den 30 september 2005. De fonder som ligger nära gränsen har ungefär 15.000 väljare.

En aspekt som inte tas upp i utredningen är att de 554 fonder som har fått mindre än 164 miljoner från PPM i genomsnitt har valts av 2.547 människor. Totalt är det alltså ungefär 1,4 miljoner fondval som PPM-utredningen vill ska stoppas.

11 av 38 kategorier försvinner

Tabellen nedan är en sammanställning av effekterna om bara de 150 populäraste bland dagens PPM-fonder finns kvar. Men för att inte krångla till beräkningarna har jag bortsett från utredningen förslag att dagens trettio generationsfonder bara ska räknas som fem fonder (en familj generationsfonder per fondbolag).

Kategorierna nedan är de 30 som PPM använder. Ur fyra kategorier som är markerade med * efter namnet har jag dock plockat ut åtta smalare fondkategorier som ofta väcker stort intresse bland spararna. Dessa åtta kategorier är markerade med *** före namnet. Effekten när de 554 minst populära fonderna rensas bort är mycket ojämn, i några kategorier blir nästan alla fonder kvar, men hälften av kategorierna töms nästan helt.

Hälften töms nästan helt
Fondkategori Antal
fonder
i dag
Bland 150
populäraste
Fonder som
försvinner
Andel kvar
Aktiefond global 59 11 48 19%
Aktiefond Europa 47 6 41 13%
Räntefond övriga utländska 39 0 39 0%
Aktiefond Sverige 38 18 20 47%
Aktiefond USA* 37 4 33 11%
Aktiefond övriga branscher 34 7 27 21%
Aktiefond Östeuropa 31 9 22 29%
Aktiefond IT och kommunikation 28 6 22 21%
Räntefond Europa 28 0 28 0%
Blandfond utländska 27 1 26 4%
Aktiefond Asien o Fjärran Östern* 26 4 22 15%
Aktiefond Japan* 24 2 22 8%
Räntefond Sverige lång 24 6 18 25%
Räntefond Sverige kort 22 2 20 9%
Aktiefond nya marknader* 21 2 19 10%
Aktiefond läkemedel 19 6 13 32%
Blandfond svenska + utländska 18 8 10 44%
Aktiefond Europa småbolag 16 2 14 13%
Aktiefond Norden 16 5 11 31%
Generationsfond >20 år 16 12 4 75%
*** Kina 12 2 10 17%
Aktiefond Euroland 12 1 11 8%
Aktiefond svenska + utländska 11 9 2 82%
Aktiefond Sverige småbolag 10 5 5 50%
Aktiefond övriga länder* 10 2 8 20%
*** USA småbolag 8 0 8 0%
Aktiefond Sverige index 8 6 2 75%
*** Finland 7 0 7 0%
*** Latinamerika 7 0 7 0%
Aktiefond Europa index 7 2 5 29%
Generationsfond <10 år 7 5 2 71%
Generationsfond <20 år 7 7 0 100%
Blandfond svenska 6 0 6 0%
*** Indien 5 0 5 0%
*** Storbritannien 5 0 5 0%
*** Japan småbolag 5 0 5 0%
Räntefond Sverige realränta 4 0 4 0%
*** Asien inklusive Japan 3 0 3 0%
Totalt 704 150 554 21%


PPM har därmed 38 fondkategorier och som tabellen visar är det 11 av dessa som inte innehåller en enda av de 150 populäraste fonderna. I dessa elva kategorier finns i dag 117 fonder och 1,9 miljarder kronor.

Totalt sett är intresset för de elva kategorierna litet, för summa insättningar är bara 1,5 procent av de aktiva väljarnas pengar. Men samtidigt är det mer än 100.000 svenskar som har valt någon av dessa fonder.

Bara 8 räntefonder kvar

Hårdast slår begränsningen till 150 fonder mot räntefonderna. Av dagens 117 räntefonder skulle bara 8 finnas kvar. Alla räntefonder som placerar utomlands skulle försvinna och även den intressanta kategorin realräntefonder skulle bli tom.

Småbolagsfonderna skulle också till stor del försvinna, åtminstone utomlands. De fonder som är inriktade mot små börsbolag på någon av de tre största aktiemarknaderna (USA, Japan och Storbritannien) skulle försvinna helt och för Europa minskar antalet småbolagsfonder från 16 till 2. Bland de tio som placerar på Stockholmsbörsen blir dock hälften kvar.

Finland, Indien och Latinamerika försvinner

Aktiefonder som enbart placerar i Finland är en intressant kategori med tanke på att en stor del av Sveriges befolkning har sina rötter där. Men alla de sju Finlandsfonderna skulle försvinna, trots att de tillsammans innehåller 244 miljoner kronor och har drygt 20.000 väljare.

De senaste åren har avkastningen varit hög på tillväxtmarknader och bland de aktiva väljarna finns därför ett stort intresse för denna typ av fonder. Men alla fonder som är inriktade på Latinamerika, Indien och Asien inklusive Japan skulle försvinna.

Slutligen är det tänkvärt att alla de fonder som enbart placerar på världens tredje största aktiemarknad, London, skulle försvinna. Intresset har visserligen hittills varit litet, men det är fullt möjligt att börsutvecklingen framöver gör att fler PPM-sparare skulle vilja hitta en duktig förvaltare av brittiska aktier.

Anbud per kategori bättre

Jag tycker att analysen ovan visar att PPM-utredningens förslag för att begränsa urvalet PPM-fonder är dåligt. Det är orimligt att enbart banta PPM-sortimentet med ”objektiva” metoder som inte tar hänsyn till att fonderna tillhör olika kategorier.

Rimligen borde PPM åtminstone säkerställa att det finns minst en fond kvar i varje kategori, vilket talar för att PPM istället bör få rätt att ta in anbud från fondbolagen i varje kategori. Det skulle dessutom ge PPM möjlighet att ta ut betydligt högre årsavgifter i de mest populära kategorierna. Själv tycker jag som sagt att PPM ska gå ett steg längre och subjektivt välja ut stjärnförvaltare (se ”PPM kan peka ut stjärnförvaltare”).

Läs fler analyser i arkivet.

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,5 0,5 0,5 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,1 0,0 0,0 stängt
London (FT-SE 100)
0,4 -0,3 -0,2 stängt
Paris (CAC 40)
0,1 0,2 0,3 stängt
Tokyo (TOPIX)
-2,2 -2,0 -2,0 14:21
New York (S&P 500)
-0,4 -0,4 -0,1 16:20
New York (NASDAQ 100)
0,4 0,4 0,6 stängt
Moskva (RTS)
1,0 1,0 1,1 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-0,9 -0,9 -0,9 13:26
Bombay (BSE SENSITIVE)
-1,0 -1,0 -1,1 10:56
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,4 1,2 1,1 15:06