Analys

|

Både stark och svag kritik mot PPM

Helt uppenbart har PPM misslyckats med att informera om blockeringen av alla fondbyten för tre veckor sedan, men det betyder inte att JK kommer att bifalla kraven på skadestånd.
Den senaste veckan har kritiken tilltagit mot premiepensionsmyndigheten (PPM) i takt med att många fondbyten tagit allt mer orimligt lång tid. Kritiken har förstås blivit aggressiv främst därför att aktiemarknaderna samtidigt föll kraftigt, särskilt i Sverige.

Först vill jag påpeka att jag förstår att många människor blir upprörda. Brant värdeminskning plus torra besked om att ”Fondhandel pågår” ger förstås stigande blodtryck. Så nedanstående text är inte skriven för att förringa problemen. Istället är den ett försök hjälpa till, genom att ge ett mer objektivt perspektiv på det som hänt.

PPM-transaktioner behövs

Bakgrunden är att PPM själv behöver genomföra flera transaktioner varje år på samtliga 5,5 miljoner individuella konton. Det rör sig dels om nya pengar som kommer in (den årliga insättningen, samt utdelningar och rabatter från fondbolagen), dels om administrativ hantering (arvsvinster, uttag av PPM:s kostnader, rättelser av fel).

Hanteringen av ungefär hälften av alla PPM:s transaktioner under år 2006 var schemalagd att genomföras mellan 12 och 17 maj. Samkörningen av rabatter, arvsvinster och PPM-avgift under samma vecka är en förbättring jämfört med för några år sedan, då dessa transaktioner hanterades separat och gav blockering vid tre tillfällen. Dessutom gjordes en uppdatering av datorsystem den 19 maj och slutligen var det några fondbolag (bland annat Robur) som skapade extra problem genom felaktig eller fördröjd rapportering av andelskurser.

Blockering bara delvis rimligt

Under den tid som ändringar görs på ett PPM-konto kan inte individen göra egna transaktioner. Detta är delvis rimligt, för det går inte att sälja andelar förrän de är inköpta, men visst skulle det gå att hantera PPM-konton mer flexibelt, om datorsystemet byggdes om för att klara även transaktioner baserade på innehav av andelar. Svagheten nu är att PPM:s datorsystem enbart klarar att hantera en procentfördelning med maximalt 5 fonder.

Ett enkelt exempel för att förklara: En PPM-sparare har valt lika stor andel i två fonder hos två olika fondbolag, med andelar värda 10.000 kronor i varje. När den årliga fördelningen av rabatter sker ska PPM köpa nya andelar för till exempel 50 kronor, alltså 25 kronor hos vardera fondbolag. Under tiden som detta sker är PPM-kontot blockerat och det går inte att sälja befintliga andelar. Detta kan tyckas orimligt, för det vore så klart möjligt att sälja ett visst antal befintliga andelar, trots att transaktionen att köpa för 50 kronor inte är klar.

Liten grupp mycket aktiva

Blockeringen är främst negativ för en liten grupp PPM-sparare som är mycket aktiva. Hittills har slutsatsen inom PPM varit att det inte är rimligt att ta stora kostnader för att bygga om datorsystemen, så länge den stora majoriteten inte har behov av förbättringar. Så länge PPM:s kostnader fördelas lika på alla i procent av pensionskapitalet, så tycker jag att detta är en rimlig slutsats.

Det vore förstås annorlunda om den lilla gruppen aktiva sparare betalade extra för sina transaktioner. Därför blir det intressant att se hur dessa frågor hanteras med den nya PPM-lagen, som förhoppningsvis är på väg att bli färdig på finansdepartementet, för riksdagsbeslut senare i år.

Dålig information

Men helt klart är att PPM i år har hanterat informationen till de aktiva PPM-spararna ovanligt dåligt. Under veckan 8-12 maj fanns inte någon tydlig information på hemsidan www.ppm.nu om blockeringen under perioden 12-17 maj och det var först på förmiddagen den 12 maj (när det redan var för sent att göra ett fondbyte) som PPM skickade ut ett pressmeddelande (se notisen ”727 miljoner i rabatt till PPM-spararna”). Detta är extra märkligt med tanke på att PPM redan den 9 maj informerade om uppdateringen av datorsystemet den 19 maj.

En lärdom för framtiden är att ge de PPM-sparare som är intresserade bättre information. Både information via hemsidan www.ppm.nu och via pressmeddelanden kan ha bättre framförhållning och vara tydligare med vad konsekvenserna blir för fondspararna. Det vore dessutom rimligt att intresserade människor kan anmäla sin e-postadress och få någon typ av nyhetsbrev från PPM med alla nyheter kring fonder och administrativa åtgärder.

Svaga skäl begära skadestånd

Så långt är kritiken mot PPM både stark och berättigad. Men nästa steg i resonemanget hos många PPM-sparare är att de borde få skadestånd av staten för att blockeringen gjort att deras fondandelar minskat i värde innan deras fondbyte genomfördes. Anmälningar har kommit in till Finansinspektionen och PPM hänvisar de som klagar till Justitiekanslern (JK).

Dessa krav tycker jag är orimliga. Till att börja med är det även vissa som i efterhand visar sig ha tjänat på blockeringen av PPM-kontot, medan andra har förlorat. Ska en justering ske vore det logiskt att vinnarnas ”vinst” i första hand används för att täcka ”förlorarnas” förluster. Men rättvist vore det inte. Dessutom är det i många fall tveksamt om förseningen verkligen givit förluster, för om en aktiefond har bytts mot en annan så har troligen båda backat under börsraset, så ”förlusten” skulle delvis ha uppstått ändå.

Men det avgörande är att den eventuella skadan som PPM-sparare lidit endast indirekt har orsakats av PPM. För det är nog ingen som påstår att det är PPM:s fel att de flesta aktiekurser har backat runt om i världen de senaste tre veckorna. Därmed finns bara svaga skäl att begära skadestånd, vilket blir tydligt om man jämför med andra liknande situationer.

Anta till exempel att Vägverket har problem med snöröjningen på motorvägen mellan Uppsala och Stockholm, samt att därför många människor missar sina flygplan från Arlanda. Det finns inget avtal där Vägverket alltid garanterar individen perfekt framkomlighet och lovar ersättning om snö blockerar vägen. Individen har dessutom möjlighet att följa väderprognoserna och resa till Arlanda med tåg eller i extra god tid. Bara om det går att bevisa att vägverkets personal haft order att avsiktligt saboterat framkomligheten eller agerat grovt vårdslöst skulle det vara rimligt att begära skadestånd.

Finns inget löfte

På motsvarande sätt finns inget löfte från PPM att individen varje dag ska kunna byta fonder, eller att PPM lovar ersättning om ett fondbyte fördröjs. Och ingen påstår väl att PPM visste om att börserna skulle rasa 12-17 maj. Dessutom finns möjligheter för individen att balansera risktagandet hos PPM med andra investeringar, eller att göra fondbyten hos PPM i extra god tid.

För inte ens med normal hantering hos PPM är det möjligt att reagera särskilt snabbt på fallande aktiebörser. Fram till den 19 maj var rutinen att ett fondbyte som anmäldes senast klockan 18 en måndag genomfördes tidigast till den andelskurs som fastställdes tisdag kväll (de nya rutinerna innebär att bytet görs tidigast till andelskursen onsdag kväll). På 24 timmar hinner aktiekurserna rasa mycket långt ned, om något allvarligt verkligen har inträffat.

Jag har tidigare flera gånger skrivit om dessa problem, till exempel i ”Fondbyten borde gå snabbare” och ”Moskva kan rasa 50% på en dag” (länkar ovan till höger). Verkligheten är helt enkelt sådan att fondsparare inte hinner sälja lika snabbt som professionella placerare på aktiemarknaden.

Tydliga varningar

Den åtgärd som i högsta grad är rimlig hos PPM är att informera bättre och tydligare om detta. Aktiva PPM-sparare bör få tydlig information om vilka fördröjningar som normalt gäller, samt varningar vad effekterna kan bli av långsam eller felaktig rapportering från fondbolagen. Om människor får tydlig information om vilka spelregler som gäller, så kommer förhoppningsvis realistiska förväntningar att bidra till både bättre fondval och mindre upprörda känslor.

Läs fler analyser i arkivet.

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,6 -0,6 -0,6 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,2 -0,1 -0,1 stängt
London (FT-SE 100)
-0,3 -0,4 -0,4 stängt
Paris (CAC 40)
-0,2 -0,2 -0,2 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,3 0,2 -0,1 14:37
New York (S&P 500)
-0,2 -0,2 0,0 16:58
New York (NASDAQ 100)
-0,2 -0,2 -0,3 stängt
Moskva (RTS)
0,4 0,4 0,5 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,3 0,3 0,0 13:42
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,3 -0,3 -0,3 11:12
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-1,4 -1,0 -0,8 15:16